45, broekweg veldhoven

studie naar mogelijkheden van een inbreiding  in veldhoven/
dorps wonen met karakter

Ingegeven en ge├»nspireerd door de bestaande omgeving is een massastudie verricht om de mogelijkheden te onderzoeken die er bestaan voor de herinrichting en revitalisering van de locatie gelegen aan de Broekweg. Hiervoor is een massastudie gemaakt. Een massa die op een bedachtzame manier invulling geeft aan de locatie. Hierbij is met respect omgegaan met de lintbebouwing van de Broekweg. De langsgevels lopen parallel aan de Aerdmennekesbaan en sluiten aan op de hier gelegen bestaande bebouwing. De bouwhoogte van het nieuwe volume is afgestemd op de meergezinswoningen als gelegend aan de Aerdmennekesbaan en de Lepelkesweg. Parkeren is zoveel als mogelijk op eigen terrein opgelost. Speciale aandacht is er voor de (groene) inrichting van het terrein. Op deze manier ontstaat er een mogelijkheid om op subtiele wijze ongeveer 32 starters en/of seniorenappartementen te realiseren.

[Dorps] wonen met KARAKTER.

┬ę 2019 by re-ARCH
 

Volg de actualiteit van de projecten op Facebook!
  • Facebook Black Round
  • LinkedIn Black Round