54, landhuizen vessem

ontwerp, bouwaanvraag en bouwbegeleiding van nieuwbouw
2 landhuizen

De landhuizen vormen een onlosmakelijke eenheid met het landschap. Als uitgangspunt is gesteld dat op deze bijzondere locatie de landhuizen niet domineren in het landschap. De locatie waarin het landgoed zich bevindt is van oudsher een ontginningsgebied en wordt gekenmerkt door soberheid. Deze soberheid vertaalde zich in de bebouwing door sober gebruik van materiaal en het ontbreken van verfraaiingen en versieringen, zowel in de bouwmassa als in de toegepaste materialen en detailleringen. De landhuizen hebben een onderlinge relatie. De positionering en clustering zorgt voor deze onderlinge samenhang.Hierdoor zullen de huizen ook in verschijningsvorm, materialisering en detaillering een relatie aangaan. Elk met hun eigen specifieke programma van eisen. De invullingen van de aangezichten zijn ingetogen. Als men van veraf uit het landschap naar de landhuizen kijkt, is een compositie van vlakken baksteen, hout en riet te zien. Van dichtbij is de verfijning van detaillering en materialisering te zien. 

 

© 2019 by re-ARCH
 

Volg de actualiteit van de projecten op Facebook!
  • Facebook Black Round
  • LinkedIn Black Round